TAG: A1

18.02.2008. 12:09

A1 slavi 4 miljuna korisnika, studija potvrđuje veliki porast potencijala u istočnoj i ju...

Mobilna komunikacija neophodan je dio svakodnevnice u zemljama Mobilkom Austria grupe. U Austriji 4 mililjuna korisnika koriste austrijsku najveću mobilnu mrežu. Studija predviđa nastavak rasta tržišta, osobito za A1 i pove